diumenge, 22 de febrer de 2015

ETIMOLOGIES MOLT HUMANES: DOMINIÉs un derivat culte del llatí DŎMĬNUS ‘amo’ (en llatí vulgar DOMNUS). Entre les seves accepcions ens interessa la de ‘camp d’una ciència o d’una activitat intel·lectual o artística’.

Després de l’autonomia, el domini és l’altre element fonamental de la motivació. Dominar una determinada professió implica intenció de millorar i perfeccionar-nos. Per cercar el mestratge és imprescindible el compromís amb nosaltres mateixos perquè no és cosa d’un dia o d’un any; de fet, mai no l’assolirem del tot. Això sí, ens proporcionarà molts moments de fluïdesa que seran l’impuls per renovar l’esforç que suposa.

Diuen que per assolir el mestratge calen deu anys de dedicació. El pintor Hokusai en el prefaci a la publicació de la seva obra Cien vistas del Monte Fuji escrigué:


Font: Wikipedia
“(...) A l’edat de cinc anys tenia la mania de fer traços dels objectes. A l’edat de 50 havia produït un gran nombre de dibuixos, però cap d’ells tenia un veritable mèrit fins l’edat de 70 anys. Als 73 finalment vaig aprendre alguna cosa sobre la veritable forma de les coses, ocells, animals, insectes, peixos, herbes o arbres. Per tant, a l’edat dels 80 hauré fet un cert progrés, als 90 hauré penetrat més en l’essència de l’art. Als 100 hauré arribat finalment a un nivell excepcional i als 110, cada punt i cada línia dels meus dibuixos tindran vida pròpia.”

diumenge, 15 de febrer de 2015

ETIMOLOGIES MOLT HUMANES: AUTONOMIA
Trobem l’origen d’aquest mot en el grec autónomos, format a partir de nómos ‘llei’ i autós ‘propi, mateix’. Una persona autònoma és, per tant, aquella que es governa per les seves pròpies lleis, que té el dret o la facultat de governar-se a si mateixa.

Daniel H. Pink en La sorprendente verdad sobre qué nos motiva (Ed. Gestión 2000) diu que ha arribat l’hora d’aplicar a la nostra vida quotidiana allò que la ciència ja ha constatat sobre el funcionament de la motivació.El primer sistema operatiu humà –Motivació 1.0- es basava en l’impuls biològic de la supervivència (fam, set, sexe). Vam aixecar el següent sistema –Motivació 2.0- sobre el fonament de les gratificacions i els càstigs externs (pastanaga o bastonada).Blog: GINO-ART

Ara, quan parlem de creativitat o d’innovació, necessitem professionals que vagin més enllà de les feines rutinàries. Ara s’imposa la Motivació 3.0. Cal fomentar conductes que ens portin a un rendiment més elevat, més salut i més benestar.

La Motivació 3.0 es basa en l’autonomia, el domini i la finalitat.

Pink defensa que el nostre estat per defecte és l’autonomia, però que per circumstàncies, entre elles els mateixos entorns laborals, excessivament controlats, l’hem perduda.

Una persona autònoma decideix quina feina fa, quan la fa, amb qui i com la fa.


La humanitat ha anat traçant un camí constant cap a la llibertat. Si a la feina, a casa o en qualsevol dels nostres entorns treballem per assolir més autonomia serem més feliços perquè senzillament estarem actuant d’acord amb la nostra naturalesa d’éssers autònoms. No necessitem millors líders, necessitem recuperar l’autolideratge.