divendres, 4 de març de 2011

Definint el talent

.

Fa poc he llegit La educación del talento, de José Antonio Marina. No cal ni dir que l’autor és una persona de crèdit, de talent. En els vuit capítols del llibre, l’autor va desgranant la seva idea de com pares i educadors podem potenciar les intel·ligències creadora i executiva dels nostres infants i adolescents.

Ha estat una lectura amena i interessant. Anoto a continuació la cita que Marina aporta de Robert J. Sternberg, referint-se a les característiques de les persones amb talent o successful intelligence:

1. No depenen de motivacions externes, sinó que saben automotivar-se.

2. Aprenen a controlar els seus impulsos.

3. Saben quan perseverar i quan han de canviar d’objectiu.

4. Saben treure el màxim profit de les seves capacitats, és a dir, juguen bé les seves cartes.

5. Tradueixen el pensament en acció.

6. Es proposen objectius concrets.

7. Completen les feines.

8. Tenen iniciativa.

9. No tenen por al fracàs.

10. No deixen les coses per a un altre dia.

11. Accepten les crítiques justes.

12. Rebutgen l’autocompassió.

13. Són independents.

14. Tracten de superar les dificultades personals.

15. Es concentren en els seus objectius.

16. No tracten de fer massa coses a la vegada, ni massa poques.

17. Tenen capacitat per ajornar la gratificació.

18. Saben veure al mateix temps el bosc i els arbres.

19. Tenen un nivell raonable d’autoconfiança.

20. Equilibren el pensament analític, el creatiu i el pràctic.

Ens podem preguntar si tenim aquestes característiques, quines sí i quines no, en quin grau, quines volem treballar...


.